Search

Where Is My Destination

I haven't been everywhere, but it's on my list.

French food // Fransk mat

If it’s something that the French people are known for, it’s their food. To be more precise, the baguette, the wine and the cheese. It’s with good reason that it’s those 3 that are the most typical food. In fact, they eat more baguette than I thought. but i have also tasted a lot of different food here, and they have tasted some Norwegian food. my favorite meal was La Raclette, which is a meal where you melt cheese and pour it over potatoes, with some meat on the side. It’s AMAZING! And it’s really worth a try if you have the opportunity. 

Er det noe som Frankrike er kjent for så er det maten deres. Det mest stereotypiske er vel baguetten, vinen og osten. Det er ikke uten grunn at det er de tre som man forbinder med Frankrike. De spiser faktisk mer baguetter enn jeg forestilte meg. Men jeg har fått smakt mye annet her i tillegg, og de har fått smake litt av norsk kultur (se tidligere blogginnlegg). Den beste retten jeg smakte var nok La Raclette. Det er en rett hvor man smelter ost og heller den over kokte poteter. man har gjerne kjøttpålegg til denne retten. Det er FANTASTISK! Anbefaler å prøve det ut hvis du noen gang får muligheten.

2017-04-23 09.03.17

Already before I got to France, I tasted some french food, because we went to Mathallen in Oslo during the preperatory cours. I must say it was very interesting, some of it was good, and some of it weren’t (le Roquefort). This plate is a good résumé of what to expect while going to France. Although, One thing is missing, the Sauccison. Which is a large, thick French sausage, typically firm in texture and flavoured with herbs, and it’s good!

Allerede før vi dro til Frankrike fikk vi smake på litt fransk mat. Vi dro nemlig til Mathallen i Oslo på forkurset. Jeg må si at det var veldig interresant, noe var godt, noe var ikkje for å si det sånn (le Roquefort). Dette fatet med retter er en god oppsumering av maten du kan forvente å bli servert i Frankrike. Selv om det er en ting som mangler, spekepølsen. Den franske spekepølsen er tykk og har ofte krydder i seg, og den er god!

IMG_20160803_184558

And I tasted of course the frogs and snails. It wasn’t as bad as i thought. The snails were actually good, whereas the frogs wasn’t good, but not bad either. Actually, it tasted as chicken. I learned that the Frenchmen don’t eat this all of the time, and a lot of them don’t like it.

Jeg smakte selvfølgelig på frosker og snegler. Det var faktisk ikke så ille som jeg hadde forventet. Sneilene smakte faktisk godt, froskene smakte derimot ikke så godt, selv om det ikke var ekkelt. Det smakte egentlig som kylling. Jeg lærte at franskmennene ikke spiser dette så mye som jeg trodde, i tillegg er det mange som ikke liker det.

2017-06-10 21.20.48

I would like to go over to the sweet stuff. They have a lot of good cakes and other kinds of food. The most typical is the macarons, I didn’t like them that much, but it wasn’t bad. the crêpes though, that’s good! sometimes we had it for dinner. We had cheese and ham on the first ones, then we switched over to chocolate and sugar. An other thing that’s worth trying when going to France is the Speculoos! It’s delicious!! Actually, it’s so good that you can eat it right out of the box, but you can put it on the baguette too.

så over til de søte sakene. De har mange gode kaker og bakverk. Den mest kjente på være makronene, jeg syntes ikke det var sånn supergodt, menn det var ikke ille heller. Crêpe (franske pannekaker) derimot, det var godt. vi spiste det av og til til middag, da hadde vi ost og skinke på i begynnelsen, så gikk vi over til sjokolade og sukker. En annen ting som er verdt å prøve ut når du drar til Frankrike er Speculoos! det er sååå godt!!! det er faktsik så godt at man kan spise det rett ut fra boksen med skje.

The French breakfast is a law unto itself. It’s sweet, but it isn’t filling. it’s a good breakfast for a few days, but after a while it got enough for me. here is a photo of the breakfast we got at the school. It’s hot milk hat we mixed with hot chocolate powder (yellow bag), baguettes (we had that for every meal), a fruit and a pain au chocolat (every friday)

Den franske frokosten er noe for seg selv. Den er søt, men lite mettende. Det er godt de første dagene, men jeg begynte å gå litt lei. Her er da et bilde av frokosten vi fikk på internatet. Det er varm melk som vi blander med kakaopulver (gul pakke), baguetter (til alle måltid), en frukt og pain au chocolat (hver fredag)

2016-09-09 07.37.17

Christmas holidays // Juleferie

II’m sorry that i haven’t posted in a while, but I have now finished my christmas holidays (in Norway). I met my family and friends again, and it was awesome! I have really missed them know while I have been here in France. The snow in Bergen wasn’t something to brag about, but at the mountains it was fantastic. I went skiing with my family and we made a snowman too. My brothers had also returned home for christmas, so the hole family was reunited. I drove a lot too, my dad and I drove up to my grandparents (7 hours) and i drove over halfway myself and nobody got killed :DD (proud moment). I returned to France with the others the 2. january, and started the school again the 3. january. It was a little bit hard to start school again, but it was really nice to see my host family and my French friends again. And if you haven’t noticed, I have cut my hair!!

Beklager at jeg ikke har skrevet på en stund, men når har jeg altså hatt en fantastisk juleferie (i Norge) hvor jeg fikk møte familie og venner igjen. Det har vært et savn her i Frankrike. Snøen var det ikke så mye å skryte av i Bergen, men på fjellet var det helt fantastisk. Stod på slalom og lagde snømann, med kusinene mine og brødrene mine som også var kommet hjem til jul. Det var utrolig digg å stå på ski igjen, selv om det bare ble min første og siste skitur denne sesongen. Jeg fikk også kjørt en bil med pappa, vi kjørte opp til Besten og Besta (7 timer) sånn at jeg fikk hilse på de før jeg dro tilbake igjen til Frankrike (og slik at jeg fikk kjørt 😛 ). Jeg kjørte over halvparten av veien selv og ingen døde :DD (litt stolt ass). Jeg og de andre norske reiste den 2. januar tilbake igjen til Frankrike og begynte på skolen den 3. januar. Litt tungt å starte opp igjen skolen, men det var koselig å treffe vertsen og de franske vennene igjen. og hvis du ikke har lagt merke til det, så har jeg kuttet håret mitt!!

It’s December! // Det er desember!

I haven’t posted in a while so I will do it now. It’s december as you already know (I hope) and I love it, it’s one of the best months of the year. You can eat chocolate everyday, you get  of presents and at the end you celebrate the beginning of a new year. Who doesn’t like that? Oh, and the best of all; the christmas decorations. I have my own little calendar at the dorm room (with chocolate) and we have one at my host family too (a surprise everyday), I got to open the first one 😀 The only thing that’s missing now is the snow (and the Norwegian people off course)

Jeg har ikke lagt ut noe på en stund så jeg gjør det nå. Det er desember som du sikkert har fått med deg og jeg elsker desember. Det er en av de beste månedene i året. Man kan spise sjokolade hver dag, man får mange gaver og på slutten av måneden feirer man begynnelsen på det nye året. Hvem liker vel ikke det? Og det beste av alt, all julepynten. Jeg har kjøpt en liten sjokoladekalender til internatet også har vi en felles adventskalender hos vertsfamilien min, og jeg fikk åpne den første luken 😀 Det eneste som mangler nå er snøen (og det norske folket selfølgelig + jul i blåfjell)

2016-11-23-17-01-28

I have been on my first scout trip were we slept outside for one night. It was very fun and interesting. But one thing is for sure, it was really cold, we wore shorts because it’s a part of their uniform. It was raining and blowing cold wind, and the tent fell down two times. But we had a good time.

Jeg var på min første speidertur hvor vi sov ute en natt. Det var veldig gøy og interessant, men en ting er sikkert og det er at det var iskaldt. Vi gikk rundt i shorts (for det er en del av uniformen). Det regnet og blåste, og teltet falt ned to ganger, men alt i alt var det en veldig bra tur.

I have also played my first round of scrabble on French 😀 It was fun but really hard to get alot of points, but we didn’t play with points so it had nothing to say at all.

Jeg har også spilt min første runde med scrabble på fransk 😀 Det var gøy men veldig vanskelig å lage ord som ga mange poeng, men vi spilte ikke med poeng så det hadde ingenting å si.

15328224_1870777066474413_1936071871_n

Fun fact: This blog was a part of school project we have been doing at english classes and I got 17/17 on it 😀

Fun fact: Denne bloggen var et skoleprosjekt vi har holdt på med i engelsktimene og jeg fikk 17/17 på den 😀

The market in the town is really lovely, there is a lot of different people and stands. Some people are selling vegetables, some are selling meat, some are selling seafood and some are selling clothes. I went there this weekend with my host mother.

Markedet i byen er superkoselig, det er mange forskjellige folk og boder der. Noen selger grønnsaker, noen selger kjøtt, noen selger sjømat og noen selger klær, jeg dro dit denne helgen med vertsmoren min.

yesterday I did some christmas shopping with my host sisters. It was really nice.

I går handlet jeg litt julegaver med vertssøsterene mine. Det var veldig koselig.

This Wednesday we got locked out of the dorm rooms and had to wait outside in the cold for 20 minutes. It was freezing outside because it was in th evening. I hope that it’s never happening again while it’s winter.

På onsdag ble vi stengt ute av internatet og måtte vente ute i kulden i 20 minutter. Det var iiiiskaldt ute for dette var på kvelden. Håper virkelig det ikke skjer igjen mens det er vinter.

Some Norwegian food // Litt norsk mat

Today I tried to make a Norwegian meal, and I succeeded 😀 This meal is called “Rømmegrøt” and I love it. It’s a porridge with cinnamon, sugar and butter on top, and by the side we have cured meat. This is not at all something that the Frenchmen usually cooks (especially since it’s sugar and cured meat on the same plate), but my host family and their neighbours liked it 😉

I dag prøvde jeg endelig å lage rømmegrøt, og det ble faktisk vellykket (tross i at de ikke har seterrømme her i Frankrike). Det ble faktisk så vellykket at den franske familien og naboene deres likte det (de som ikke kan tenke seg å blande sukker og spekemat i noen som helst matrett). De likte det faktisk så godt at noen av de forsynte seg to ganger 😉

2016-11-13-13-51-26

 

On Thursday, it was the birthday to Elen Anna, so we celebrated it on Friday by going to McDonald’s and by making a Norwegian cake (I have waited almost 3 months to make that cake). We were also a trip by a shop called Gifi and bought string lights to decorate our rooms with. (We are ready for christmas!)

Elen Anna hadde bursdag på torsdag så vi feiret den på fredag med å gå på McDonalds og lage Toro brownies (har ventet på å lage den i nesten 3 måneder). Vi var og en tur innom Gifi (en butikk) og kjøpte lyselenke til å ha på rommene våres (vi er klare for jul !)

And btw, I have really lovely parents who gave me Norwegian chocolate and some warm clothes ❤

Jeg må bare nevne det, jeg har fantastiske foreldre som ga meg norsk sjokolade og varme klær ❤

2016-11-11-22-36-55

First week of school is finished after the vacation and it wasn’t that bad to start up again. The colors on the trees are gorgeous. 

Første uke utført etter høstferien, og det var ikkje så ille å starte opp igjen. Trærene var utrolig fine.

My roommate and I have got our room renovated. No more cracks in the wall or ripped-up wallpaper. 

Romkameraten min og meg har fått rommet vårt pusset opp. Har ikkje lenger sprekker i veggen eller opprevet tapet.

I have cut my hair, not much but a little.

Jeg har fått klippet håret, det var ikkje mye men det var digg å få gjort det.

2016-11-05-12-10-48

And the best of all, I have got a package in the mail from my friend in Norway. That really made my day. It was some Norwegian chocolate and a book, it was also a letter in the package.

  Og det beste av alt var pakken jeg fikk i posten av vennen min. Jeg fikk sjokolade (kvikklunsj og freia), bok og et koselig brev.

My first two months // Mine to første måneder

Now two months have passed and I’m loving it here, I’m halfway to the Christmas holiday and I’m really looking forward to it. The time has been going by really fast. The French is going better and better, but the weather is getting colder and colder, but these last days, the weather has been really beautiful. Speaking of the weather, it has only been 2 or 3 days where it has been raining. Not what I’m used to at all (not that I’m complaining, I can easily live with that).
Det har nå gått to måneder og jeg stortrives her, halvveis til jul nå, det har gått veldig fort her, men gleder meg til å komme tilbake til Norge. Fransken går bedre og bedre, men været blir kaldere og kaldere. Men de siste dagene har det vært veldig fint vær og sol. Når jeg snakker om været, så har det bare vært 2 eller 3 dager med regn. Ganske uvant i forhold til det er jeg er vant med for å si det sånn (ikke at jeg klager, kan fint leve sånn).
2016-10-26-11-57-38
The school starts again on Thursday after a 2 weeks vacation. I haven’t done much, but I’ve been enjoying it. We have been visiting the grandparents this week, because we were a lot of girls in the car, we listened to ABBA. It was a revolutionary and a little embarrassing moment when I realised that voulez-vous is French and not just some made up words to make the rhythm and text match (something I have thought for a long time).
One thing is for sure, and that is that the French people likes my hair more than me. I want to cut it short, but I’m not allowed by the Frenchmen 😛
 På torsdag begynner skolen igjen etter en to uker lang ferie som jeg har hatt. Jeg har ikke gjort så mye i ferien, men jeg har storkost meg. Denne uken har vi vært på besøk hos besteforeldrene. Og siden vi var nesten bare jenter i bilen, ble det ABBA vi hørte på. Det ble et revolusjonerende, men litt flaut øyeblikk når jeg oppdaget at voulez-vous var fransk og ikke bare noen oppfunnede ord for å få rytmen til passe (noe jeg har trodd en stund).
Er den en ting som er sikkert, så er det at franskmenn liker håret mitt bedre enn meg. Jeg har lyst å klippe det kort (Noora stil you know), men det får eg ikkje lov til av vertsfamilien eller noen andre her i Frankrike 😛
2016-10-08-09-04-35

My new French hobby // Min nye franske hobby

I can proudly say that I have made my first piece of clothing 😀 I have sewn it now while I have vacation. It’s my host mother who has helped me make it, and I’m really happy with the result. It’s a grey jacket with dots on. It’s the first time that i have sewed a piece of clothing, and it turned out great if I can say it myself.

No kan jeg stolt si at jeg har lagd mitt første klesplagg 😀 Dette har jeg gjort nå i høstferien som jeg har. Det er vertsmoren min som har hjulpet meg med å lage den, og jeg er veldig fornøyd med resultatet. Jeg lagde en grå jakke med prikker på. Det er første gang jeg har sydd et klesplagg, og det ble ikke så verst hvis jeg kan si det selv.

MY FIRST TWO MONTHS // MINE TO FØRSTE MÅNEDER

I will start to write about my life here in France. First of all, it’s really good, I’m loving it here, I’ve been here for almost two months now. I’m here as a part of the exchange program to Intsitut Français Norvège. I left Bergen on the morning the 31st august. First i took an airplane from Bergen to Oslo, then from Oslo to Paris with everybody from Institut Français Norvège and from SIU. We took the bus from the airport to the train station. (We took the SNCF train) then a bus to Fontenay-le-Comte. We arrived on the evening. On the journey we saw The Eiffel Tower 😀 (That’s the second time I’ve seen it.) It turned out that my luggage disappeared, but I got it after 3 days or something.

Her skal jeg skrive om hvordan livet mitt her i Frankrike er. Først og fremst må jeg si at det er veldig bra her, og jeg elsker meg her, jeg har vært her i nesten to måneder nå. Jeg er har reist hit med Institut Français Norvège. Jeg dro fra Bergen tidlig om morningen den 31. august. Først tok jeg et fly fra Bergen til Oslo, så fra Oslo til Paris med alle utvekslingsstudentene som er med Institut Français Norvège og med SIU. Etter det tok vi buss til togstasjonen, og hurtigtog, til slutt tok vi buss til Fontenay-le-Comte. Vi kom fram på kvelden. på reisen så vi Eiffel Tårnet 😀 (Det er andre gangen jeg sett Eiffel Tårnet.) Det viste seg at kofferten min hadde lyst å forsvinne, så den fikk jeg ikke før tre dager senere..

One of the things that I have been doing with my family is scouting, it’s really cool. We made a campfire, cooked food on the campfire, had competitions, hiked and we have had a lot of fun. I’m loving the uniform (if you look at the photo, you will understand why), it’s really cute. 

En annen ting som jeg har fått prøve med vertsfamilien min, det er speiding. Det var veldig kult. Vi lagde bål, lagde mat på bålet, vi har hatt konkurranser, gått på tur og hatt det kjekt. Uniformen deres er utrolig søt, jeg elsker den (det forstår du hvis du ser på bildet).

2016-09-18-18-11-54

La Rochelle!

We (Elen Anna, Thea, Liv, Sigve and me) went to La Rochelle to meet Oscar. He’s a norwegian that we met at the preparatory course. I loved the trip, it was AMAZING!! We took a lot of inspo pictures and had alot of fun. We got to see the town from the towers (I will not forget that, it was awesome). 

La Rochelle!

Vi (som vil si Elen Anna, Thea, Liv, Sigve og meg) dro på en dagstur til La Rochelle for å møte Oscar som går på skole der nede. Vi møtte han på forkurset i Oslo. Turen var helt fantastisk!! Vi tok mange inspo-bilder og hadde det sykt bra. Vi fikk se hele byen ovenifra for vi fikk ta en tur opp i tårnene (kommer ikke til å glemme det, det var sykt bra)

Vendée Globe

My host family and I went to see all the boats that are going to race at Vendée Globe, it was awesome. There were a lot of people there, and it wasn’t even the day of the race. We were invited to a dinner party the same day, and there were the cutest little kitty ever ❤

Vertsfamilien min tok meg med til der hvor alle båtene som skal delta på vendée Globe var. Det var sykt bra. Vi så til og med den ene kapteinen til en av båtene. Det var utrolig mange folk der, og det var ikke en gang den dagen hvor konkurransen starter. Senere samme dag var vi invitert på middagsbesøk, og der møtte vi den søteste kattungen jeg har sett ❤

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑